Voorwaarden onderhoudscontract

Wat te doen te doen bij eventuele storing

Mocht u onverhoopt tussen de onderhoudsbeurten door toch te maken krijgen met een storing, dan kunt erop rekenen dat wij deze snel en vakkundig voor u op kunnen lossen. Hiervoor zullen dan slechts de voor de reparatie benodigde onderdelen en geen voorrijkosten en/of uurloon in rekening worden gebracht. Het opheffen van een storing geschiedt in principe binnen 24 uur na melding. Onze servicedienst staan voor spoedgevallen 24/7 ( dat wil zeggen op werkdagen. Weekenden- d.w.z zaterdag en zondag – en feestdagen ) voor u klaar.

Onze servicedienst is 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer +31851305306

In het servicecontract zijn opgenomen

 • het jaarlijkse reinigen van de en afstellen van uw toestel
 • het reinigen van de warmtewisselaar
 • het reinigen van de brander en eventuele waakvlambrander
 • controle van de ioniesatiepen/ontstekingselectrode
 • controle van het expansievat en overstortventiel
 • CO2 meting rookgassen ( allen bij HR ketel )
 • Het reinigen van de sifon
 • testen van de regel en beveiligingsthermostaten
 • testen van de warmwatervoorziening
 • testen van de kamerthermostaat
 • controle op juiste verbranding
 • controle op eventuele lekkage
 • controle van de waterdruk en indien nodig bijvullen

Niet in het servicecontract zijn o.a. opgenomen

 • het verhelpen van storingen welke voortvloeien uit werkzaamheden uigevoerd door derden
 • reparaties aan overige installatiedelen, zoals radiatoren, leidingwerk, expansievat en

overstortventiel

 • het vegen van schoorsteen en/of rookgasafvoer
 • het ontkalken of chemisch reinigen van de warmtewisselaar
 • alle kosten voorvloeiende uit milieubelastende materialen/maatregelen met betrekking tot reeds bestaande situaties
 • het vernieuwen van filters, warmte-terugwinunit
 • kosten als gevolgen van onjuist handelen / oneigenlijk gebruikt aan/van toestellen en/of installatie alsmede force majeure

Voor dat u contact opneemt met onze servicedienst gelieve u onderstaande punten eerst controleren.

 • Is de stopcontact bij het toestel nog in orde?
 • Staat de gas kraan open ?
 • Brandt de waakvlam ?
 • Staat de kamerthermostaat hoog genoeg ?
 • Zijn er geen warmwaterkraan die druppelen?
 • Is de water druk in het toestel nog hoog genoeg min 1 bar ?
 • Staan er voldoende radiatorkranen open ?

Voorwaarden servicecontract

 • De overeenkomst wordt aangedaan voor de duur van 1 jaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van een jaar, tenzij een van de partijen de overeenkomst schriftelijk opgezegd, met inachtneming van een maand opzegtermijn. Ketels ouder dan twee jaar geven wij eerst een nulbeurt om voor u en ons zeker te zijn van feit dat de ketel in orde is, kosten hiervoor worden in rekening gebracht voor het contract ingaat
 • Bij eventuele loon-en/of materiaalprijsstijgingen behouden wij ons het recht voor om conform de publicatie van het CBS, onze prijzen dienovereenkomstig aan te passen.
 • Het onderhoud vindt zoveel mogelijk plaatst op een dag met de klant afgesproken tijdstip.
 • Mocht er iets voorvallen zodat de gemaakte afspraak geen doorgang kan vinden, dient u binnen 24 uur voor de gemaakte afspraak telefonisch afmelding te doen. Bij uitblijven hiervan zullen door ons voorrijkosten in rekening worden gebracht.
 • Bij werkzaamheden welke niet onder het servicecontract vallen, worden voorrijkosten, uurloon en materiaalkosten in rekening gebracht.
 • Bij vullen en ontluchten wordt niet als storing aangemerkt.
 • Het ontsteken van de waakvlam wordt niet aangemaakt als storing, tenzij het een defect betreft.
 • Voor werktijden tussen 16.30 en 07.00 wordt 50% toeslag in rekening gebracht ( alleen bij eenvoudig contract)
 • Voor zaterdag geldt een toeslag van 75% (alleen bij eenvoudig contract)
 • Voor zondag en feestdagen een toeslag van 100% (alleen bij eenvoudig contract)
 • Betaling via pin, bank of contant

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, mocht u vragen hebben dan kunt u ons altijd bereiken op telefoonnummer: +851305306 of u kunt mail naar info@dussonderhoud.nl .

Indien u gebruikt wenst te maken van ons servicecontract, zien we graag het blad servicecontract ingevuld en getekend retour.

We zien uw reactie met belangstelling tegemoet. Met vriendelijke groet,
DUSS Onderhoudsbedrijf

SERVICECONTRACT CV KETEL

EENVOUDIG SERVICECONTRACT PER JAAR 1 onderhoud per jaar
24/7 bereikbaar bij storing
Inclusief voorrijkosten

Exclusief arbeidsloon
Exclusief materiaal

UITGEBREID SERVICECONTRACT PER JAAR 1 onderhoud per jaar
24/7 bereikbaar bij storing
Inclusief voorrijkosten

Inclusief arbeidsloon
Voor ketels van maximaal 11 jaar Exclusief materiaal

ALL-IN SERVICECONTRACT PER JAAR
1 onderhoud per jaar
24/7 bereikbaar bij storing
Inclusief voorrijkosten
Inclusief arbeidsloon
Voor ketels van maximaal 8 jaar